Hof van Beroep Brussel - Wachtlijsten


Deze pagina laat U toe na te gaan wanneer een zaak,die in staat is om gepleit te worden, dit wil zeggen waarin de conclusies tussen de partijen werden gewisseld, waarschijnlijk zal vastgesteld worden op een zitting om er behandeld te worden.

De vermoedelijke pleitdatum is zuiver indicatief en kan gewijzigd worden als de dienst dit vereist.

Zo U geen antwoord bekomt op uw vraag betekent dit ofwel dat de door U ingevoerde gegevens onjuist zijn ofwel dat de zaak die beantwoordt aan het opgegeven rolnummer nog niet in staat is om gepleit te worden.

Als u wilt weten of een zaak zich in de lijst van de weglatingen bevindt, raadpleegt de bladzijde "Inlichtingen : weglatingen".

Breng uw rolnummer in zoals:

Jaar (4 cijfers):

Rol :

Nummer (b.v. 3333):